26 Jan

ISTORIJA I NAPREDAK FIRME AD “Peščara” osnovano je 1963. godine i poslovalo je do 30.06.1997. godine u različitim oblicima organizovanja, prošavši kroz više statusnih promena. U sastavu Holdinga, u ovakvim uslovima bitisala je tzv. Radna zajednica, gde su po pravilu radili radnici pri stručnim službama u opsluživanju cele “Peščare” iz oblasti delokruga rada, za koje […]