ISTORIJA I NAPREDAK FIRME

AD “Peščara” osnovano je 1963. godine i poslovalo je do 30.06.1997. godine u različitim oblicima organizovanja, prošavši kroz više statusnih promena. U sastavu Holdinga, u ovakvim uslovima bitisala je tzv. Radna zajednica, gde su po pravilu radili radnici pri stručnim službama u opsluživanju cele “Peščare” iz oblasti delokruga rada, za koje je preduzeće bilo registrovano.

Holding “Peščara” je nastao na osnovu Odluke o organizovanju R.O. Peščara” Subotica, od 26.03.1991. godine. Tom Odlukom, a na osnovu člana 145 stav 3. ranijeg ZOP-a podelom dela svoje imovine, osnovano je XIII novih preduzeća u obliku D.D., a samo je organizovano kao Holding preduzeće i takođe registrovano kao D.D.

Za uloženu imovinu u novoosnovana deoničarska društva, Holding preduzeće je dobilo odgovarajuću protivvrednost u deonicama tih društava i na toj osnovi steklo imovinska i upravljačka prava nad njima.

Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 113678/2006, dana 15.05.2006. godine, registrovana je promena pravne forme, poslovnog imena i osnovnog kapitala Društva. Društvo je preregistrovano iz društvenog preduzeća u otvoreno akcionarsko društvo.

Dana 31.07.2009. godine, Rešenjima Agencije za privredne registre broj BD 104035/2009 i BD 12364 1/2009, Društvo je izvrši1o promenu zastupnika, predsednika i čanova Upravnog odbora.

Kapital je upisan i uplaćen na dan 26.02.2007. godine, prema sledećoj strukturi:

  • novčani 342.236,81 EUR
  • nenovčani 7.850,06 EUR

Na osnovu člana 7 Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS”, br. 46/2006), Društvo je razvrstano u malo pravno lice.

Pretežna delatnost Društva je posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda. Šifra delatnosti je 4611.

Organizaciia računovodstvenog sistema: Poslovne knjige Društva se vode u okviru Agencije za knjigovodstvene usluge po Ugovoru.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.